Saturday, 6 February 2016

Surah 16 (121~128)

An-Nahl, dari ayat 121~128;  


121. Yang berterima kasih kepada nikmat-nikmat nya, ia pilih akan dia dan ia pimpin dia kejalan yang lurus.

122. Dan kami  datangkan kepadanya didunia kebaikan, dan sesungguhnya diakhirat adalah ia daripada golongan orang-orang yang soleh.

123. Kemudian  kami wahyukan kepada mu; “hendaklah engkau turut agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah  ia daripada golongan musrikin”.

124. Tidak dijadikan sabtu, melainkan atas orang-orang yang berselisihan padanya, dan sesungguhnya Tuhan mu, akan mengharamkan antara mereka pada hari kiamat, tentang apa yang mereka perselisehkan.

125. Serulah kejalan Tuhan mu dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, sesungguhnya Tuhan mu, ialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan nya dan ialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang terpimpin.

126. Dan jika kamu balas menyeksa, maka hendaklah kamu menyeksa sebanding dengan apa yang kamu  diseksa dengan nya, dan jika kamu sabar, maka adalah ia itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

127. Dan sabarlah,  kerana tidak ada kesabaran mu itu, melainkan dengan Allah, dan janganlah engkau berdukacita terhadap mereka, dan janganlah engkau ada dalam kesempitan hati lantaran tipu daya  mereka.

128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memelihara diri-diri mereka, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan


Sumber,
[] https://sites.google.com/site/umnokantoi/3

Following Twitter,
[] https://twitter.com/UmnoSelKantoi/status/695913903973277696

.

No comments:

Post a Comment